Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem

Status: Det er ikke muligt at udføre administrative funktioner på hjemmesiden, når man er logget ind. Eventuelle ændringer af medlemmer mv. kan sendes som mail til sekretariatet.

Fejlmelding: P.t. ingen

Genoptagelse af ejendomsvurdering
Ny lov betyder, at ejendomsejere kan bede om genoptagelse af tidligere ejendomsvurderinger til og med 31. oktober 2020.
Den nye lov betyder, at ejendomsejere, som mener, at der kan være fejl i deres tidligere ejendomsvurderinger, senest den 31. oktober 2020 kan bede om at få genoptaget vurderingerne.
Efter fristens udløb kan Vurderingsstyrelsen kun foreslå at ændre de nævnte vurderinger, hvis ejendomsejere har bedt om genoptagelse inden fristens udløb.
Særlige betingelser
Der gælder særlige betingelser for at kunne få genoptaget en tidligere vurdering.
Dette kan man læse mere om på Vurderingsstyrelsens hjemmeside, www.vurdst.dk/ejendomsvurderinger. Vær opmærksom på, at der også er andre muligheder end genoptagelse.
Når de nye vurderinger sendes ud, tages der stilling til, om man kan få kompensation, hvis man har betalt skat af en for høj vurdering.
På det tidspunkt kan man også klage over både den nye vurdering og de vurderinger, der er foretaget efter, at de offentlige vurderinger blev sat i bero.
Ejendomsejere, der har betalt skat af en for lav vurdering, skal ikke betale penge tilbage.
Kilde: Vurderingsstyrelsen
 
 
Seneste presse
(Tryk på tekst for at læse hele artiklen)
 Danmark dejligst

blomster2020.jpg

Her gælder ingen forsamlingsforbud... heldigvis.

PL-Service

Er jeres kasserer ved at køre træt i hverdagen og har brug for lidt aflastning, så læs om vores PL-Service koncept.

 

Nyttige links

Kontingentstruktur

Indmeldelse forening

Indmeldelse enkeltmedlem

Kollektiv forsikringspakke

 

"Huskat..."

Husk at underrette PL  om eventuelle ændringer af formand/kasserer, så vores kontaktinformationer er up-to-date.

Husk også at meddele ændringer blandt jeres medlemmer, så alle, der skal have Mit Hus og øvrige medlemsrettigheder, også får det.

Ændringer kan sendes pr. mail til sekretariat@parcelhus.dk  

Mangler du log-in til hjemmesiden, så send os en mail med navn, adresse og medlemsnummer.

Husk: Når du skal logge ind på portalen, skal du bruge dit personlige medlemsnummer og altså IKKE foreningens nummer.

 

 

 

 

CVR-Numre:
Parcelhusejernes Landsforening: 52465311
PL-Service: 19006549

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...