Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem

Status: Det er ikke muligt at udføre administrative funktioner på hjemmesiden, når man er logget ind. Eventuelle ændringer af medlemmer mv. kan sendes som mail til sekretariatet.

OBS
Ladekabler og forlængere

PL er af flere foreninger blevet kontaktet omkring, at kreative medlemmer er begyndt at trække lange forlængerledninger og ”mormor-ladestik” over fortov/vej/fællesareal for at kunne oplade deres elbiler, der står parkeret andetsteds. I flere tilfælde har der været tale om kabelængder op til 75 meter.
PL har som konsekvens kontaktet Sikkerhedsstyrelsen, der oplyser, at brug af sådanne forlængerledninger er ulovligt. Herudover vil det medføre en kraftigt forøget risiko for brand i boligen, såfremt der alene er koblet til almindelig stikkontakt.
Grundejerforeninger der konstaterer sådanne forhold bør skriftligt påpege overfor den pågældende ejer, at foreningen ikke accepterer forholdet og at det skal bringes til ophør straks.

Fortsatte overtrædelser kan meldes til Sikkerhedsstyrelsen på www.sik.dk.

Grundet forholdet om brandrisiko i boliger har vi valgt at bringe nærværende information straks og ikke afvente næste udgivelse af MIT HUS.

 
 
 
Seneste presse
(Tryk på tekst for at læse hele artiklen)
 Danmark dejligst

blomster2020.jpg

Her gælder ingen forsamlingsforbud... heldigvis.

PL-Service

Er jeres kasserer ved at køre træt i hverdagen og har brug for lidt aflastning, så læs om vores PL-Service koncept.

 

Nyttige links

Kontingentstruktur

Indmeldelse forening

Indmeldelse enkeltmedlem

Kollektiv forsikringspakke

 

"Huskat..."

Husk at underrette PL  om eventuelle ændringer af formand/kasserer, så vores kontaktinformationer er up-to-date.

Husk også at meddele ændringer blandt jeres medlemmer, så alle, der skal have Mit Hus og øvrige medlemsrettigheder, også får det.

Ændringer kan sendes pr. mail til sekretariat@parcelhus.dk  

Mangler du log-in til hjemmesiden, så send os en mail med navn, adresse og medlemsnummer.

Husk: Når du skal logge ind på portalen, skal du bruge dit personlige medlemsnummer og altså IKKE foreningens nummer.

 

 

 

 

CVR-Numre:
Parcelhusejernes Landsforening: 52465311
PL-Service: 19006549

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...