Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Sådan gør du...

Status: Det er pt. ikke muligt at udføre administrative funktioner på hjemmesiden, når man er logget ind. Vi beklager. Eventuelle ændringer af medlemmer mv. kan sendes til sekretariatet.

 

Seneste presse
(Tryk på tekst for at læse hele artiklen)
 Danmark dejligst

Regnbuehus.jpg

skovl og kost.jpg

Vinteren er på vej

Nattefrost, glatføre og sne.
Året går på hæld. Den første frost har været der og sæsonen for morgen-arbejde i gang.
Det er tid til at have salt/grus klar og få fundet sneskovlen frem, så den er klar til tjenesten.
Husk at drage omsorg for at løfte dit ansvar for snerydning og glatførebekæmpelse.

Det er den lokale kommune, der fastsætter de nærmere regler for snerydning og glatførebekæmpelse i et område.
Hvis man er i tvivl, så spørg kommunen.

For grundejere der bor ud til private fællesveje:

  • ansvaret gælder typisk ud til vejmidte i grundens længde mod vej
  • sne skal ryddes snarest muligt efter snefald
  • der skal glatførebekæmpes, ved snarest muligt efter førets indtræden at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat
  • ansvar gælder typisk i tidsrummet kl. 7-22 (søndage 8-22)

For grundejere der bor ud til offentlig vej:

  • ansvaret gælder typisk for fortov i grundens længde mod den del af vejen, hvor ejendommen har adgangsforhold til
  • sne skal ryddes snarest muligt efter snefald
  • der skal glatførebekæmpes, ved snarest muligt efter førets indtræden at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat
  • ansvar gælder typisk i tidsrummet kl. 7-22 (søndage 8-22)
Færdes man udenfor det angivne tidsrum eller under igangværende snefald, snestorm eller andre ekstreme vejrforhold, færdes man som udgangspunkt på egen risiko og ansvar.
Film om stormflod

Stormrådet har i samarbejde med Forsikring & Pension udarbejdet to korte animationsfilm, som kort og klart beskriver, hvad der er op og ned på hjælpen i stormflodsordningen.

Stormflod-small.jpg

 

 

Nyttige links

Kontingentstruktur

Indmeldelse forening

Indmeldelse enkeltmedlem

Kollektiv, pligtig forsikringspakke

 

"Huskat..."

Husk at underrette PL  om eventuelle ændringer af formand/kasserer, så vores kontaktinformationer er up-to-date.

Husk også at meddele ændringer blandt jeres medlemmer, så alle, der skal have Mit Hus og øvrige medlemsrettigheder, også får det.

Ændringer kan sendes pr. mail til sekretariat@parcelhus.dk  

Mangler du log-in til hjemmesiden, så send os en mail med navn, adresse og medlemsnummer.

Husk: Når du skal logge ind på portalen, skal du bruge dit personlige medlemsnummer og altså IKKE foreningens nummer.

 

 

PL-Service

Er jeres kasserer ved at køre træt i hverdagen og har brug for lidt aflastning, så læs om vores PL-Service koncept.

CVR-Numre:
Parcelhusejernes Landsforening: 52465311
PL-Service: 19006549

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...