Tilbage til forside
Søg
Log ind
Om PL
Persondatabeskyttelse
Fordele
Mit Hus
Presse
Kontakt
Bliv medlem
Udgivet den 11. Juli 2011

Landsmøde 2011

Referat af ekstraordinært landmøde 2011, søndag 19. juni 2011

Der var indkaldt til ekstraordinært landsmøde med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændring

Landsformand Allan Malskær bød velkommen til det ekstraordinære landsmøde, der var indkaldt på baggrund af en landsmødebeslutning truffet på landsmødet i 2009.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede A.F. Wehner som dirigent.
A.F. Wehner blev enstemmigt valgt.
Dirigenten takkede for valget og gennemgik de formalia, der var gældende for det ekstraordinære landsmøde og konstaterede på denne baggrund, at landsmødet var lovligt indkaldt og således beslutningsdygtigt.
Herefter overgik man til dagsorden, hvor eneste punkt var ændringsforslag til landsforeningens vedtægter.

2. Vedtægtsændring

Ændringsforslaget har været tilgængeligt siden landsmødet 2009, hvor det blev vedtaget, men uden at der var tilstrækkeligt fremmødte den gang, og der var ikke indkommet kommentarer hertil.
Dirigenten konstaterede herefter, at jf. de gældende vedtægter kunne vedtagelse af ændring af vedtægter gennemføres, såfremt et flertal af de fremmødte stemte for forslaget.
Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning, og forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten erklærede herefter den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet og takkede for god ro og orden.
 

 

Udgivet i Om PL
Parcelhusejernes Landsforening · Kirke Værløsevej 24, 1.C, 3500 Værløse · Tlf. 70 20 19 77 (9-15) · sekretariat@parcelhus.dk
Popup loading content
LOADING...
LOADING...